Werkwijze Grondig Geniethen

Goed overleg en inventarisatie van jouw wensen en mogelijkheden vormen de basis van de aanpassingen in je tuin. Daarnaast houdt Nitha rekening met gebouwen, omgeving, de grondsoort, hoeveelheid licht én met de aanwezige bomen, heesters en vaste planten.

Aanleg en onderhoud kunnen worden uitgevoerd door jou, of onder haar begeleiding door een door jou geselecteerde hovenier of desgewenst door één van de hoveniersbedrijven waarmee zij goede ervaringen heeft.